L'Anunciació de Rosseti

L'Anunciació de Rosseti
L'Anunciació de Rosseti
Anonim

Aquesta obra realitzada amb la tècnica de l'oli sobre llenç va ser pintada per Dante Gabriel Rosseti entre finals de 1849 i principis del 1850. Actualment es conserva i exposa al museu de la Tate Gallery de Londres, on també apareix al seu catàleg amb el seu títol en llatí: Ecce Ancilla Domini.

Anunciació de Rosseti
Anunciació de Rosseti

Anunciació de Rosseti

Es tracta d'una escena de temàtica religiosa, on l'arcàngel Gabriel se li presenta a la Mare de Déu per anunciar-li que donarà a llum Jesucrist. Aquest tipus de temes d'inspiració bíblica són relativament habituals entre els pintors de estil prerrafaelita, el nucli del qual el formaven el propi Rosseti, així com els pintors també anglesos John Everett Millais i Edward C. Burne Jones, tots ells de cert caràcter espiritual, que de vegades es transforma en un to místic a les seves pintures.

Aquí, Rosseti ens presenta l'escena en un interior gairebé enterament ocupat pels dos personatges, que separa tan sols la branca de lliris que porta l'arcàngel, la qual cosa és un recurs compositiu molt habitual apintures gòtiques i del primer Renaixement , és a dir, prèvies a l'obra del cèlebre Rafael . Per exemple, una de les pintures en què es podria inspirar Rosseti seria l'Anunciació de Simone Martini, una taula pintada al tremp l'any 1333.

Evidentment hi ha grans diferènciesestilístiques entre la pintura de Rosseti i la de Martini, però també és certa la gran influència dels artistes del Trecento i el Quattrocento italiano al decimonònic pintor anglès, especialment en el concepte sobre la pròpia figura de l'artista. Ja que els prerafaelites, com si fossin artistes de l'Edat Mitjana buscaven amb les seves obres més la glòria de Déu que la pròpia fama terrenal.

Encara que això signifiqués inspirar-se en unes pintures tan antigues i tan espirituals, i la veritat és que era molt difícil que aquest intent de ser una mica primitivista no suposés un esforç una mica erm i creessin obres força artificioses moltes vegades, perquè intentar pintar de forma primitiva era impossible a mitjans del segle XIX. Per això va ser un moviment artístic que no va tenir excessiva repercussió una vegada que els seus màxims representants desapareguessin.

I això que Rosseti sí que es va esforçar moltíssim que les seves obres fossin sinceres i senzilles, i per això de vegades com aquesta, feia servir una tècnica molt basada en el dibuix, en la línia clara, una cosa molt relacionada amb la pintura de finals de l'Edat Mitjana.

No obstant, aquesta obra és una de les millors expressions de les seves intencions artístiques, i va ser realitzada en el moment més àlgid dels pintores prerafaelites, un periple que va des de 1848 fins a 1852, quan fins i tot aquests artistes signen de la mateixa manera les seves obres, amb les sigles P. R. B. (Pre-Raphaelite Brothers), si bé passats aquests anys cadascun d'ells va seguir un camí més individualitzat i personal, cosa que en elcas de Dante Gabriel Rosseti es va anar transformant en una pintura cada cop més simbolista, fosca i onírica, basada en molts referents literaris, alguns també origen medieval com el poeta italià Dante Alighieri.

Tema popular